Persekutuan Alumni “Waiting on God’s Promises”

 

 

 

Persekutuan Alumni  yang pertama pada bulan ini diadakan tanggal 9 September 2021, dengan mengambil tema “Waiting on God’S Promises”. 

PA ini dilayani oleh Kak Tadius Gunadi, dimana beliau menyampaikan mengenai permasalahan yang terjadi ketika menantikan janji Tuhan, tujuan janji Tuhan yang bertujuan agar umat-Nya dapat hidup kudus, dan janji Tuhan yang pasti akan digenapi.

Sungguh bersyukur kakak-kakak alumni boleh menikmati PA alumni pada hari ini dan boleh diteguhkan kembali mengenai menantikan janji Tuhan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.